Servis

MONEKS markası ile satılan tüm ürünler satın alımdan itibaren 2 yıl boyunca garanti altındadır.
Garanti kapsamında arızalanan ve/veya kırılan ürünler 20 iş günü içerisinde tamir edilerek ya da yenisi ile değiştirilerek hiçbir ücret talep edilmeksizin tarafınıza gönderilir.

Garanti kapsamı dışında kalan hususlar;

1- Hatalı montaj veya tesisattan kaynaklanan arızalar
2- Ürün alt üst limitlerinin aşılması durumunda ortaya çıkan arızalar
3- Ürünün teslimi sonrası yükleme, boşatma, taşıma sırasında ortaya çıkan arızalar
4- Muhafaza koşulları dışındaki koşullarda uzun süreli bekleme nedeniyle oluşan arızalar
5- Kullanma klavuzuna aykırı kullanım şekilleri sebebiyle oluşan arızalar
6- Harici darbeler, doğal ve beşeri afetler sebebiyle yaşanan arızalar
7- Ürünlerin içinin açılması, parça değişikliği, modifikasyonu sebebiyle oluşan arızalar,
8- Kireçlenme ve/veya uygun olmayan akışkanların bulunduğu mekanizmalardaki kullanımlardan kaynaklanan arızalar